Ceník výkonů         

POPIS VÝKONU CENA
VÝKONY HRAZENÉ PACIENTY  
Administrativní výkon, 10 min  50,-
Aplikace očkování (mimo očkovací kalendář) 300,-
Bodové ohodnocení úrazu  300,-
Ekg + popis     150,-
Vyšetření pro řidičský průkaz 600,- 
Rozšíření ŘP 300,-
Ověření způsobilosti k řízení MV - důchodci 400,-
Periodická prohlídka zaměstnance 600,-
Vstupní vyšetření do zaměstnání 600,-
Výstupní prohlídka ze zaměstnání 600,-
Vydání profesních průkazů (potravinářství) 600,-
Výpis ze zdrav. dokumentace 300,-
Výpis ze zdrav. dokumentace pro zdrav. pojišťovny 350,-
Zpráva o úrazu pro zdrav. pojišťovny 300,-
Vyšetření glykémie glukometrem 60,-
Vyšetření moči 50,-
Vyšetření pro cestu do zahraničí s příslušným závěrem 400,-
Vyšetření pro držení střelných zbraní 600,-
Vyšetření pro lázně samoplátců s lázeňským návrhem 300,-
Sepsání návrhu na KLL a PLL + vyšetření akruálního stavu 100,-
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu 150,-
Vyšetření před interrupcí s ekg vyšetřením 250,-
Vyšetření sportovce 300,-
Zpráva pro účast na rekondičních pobytech, táborech atd. 100,-
Kopie zdrav. dokumentace na žádost nemocného - 1 stránka  5,-
   
   
VÝKONY VYŽADUJÍCÍ NADSTAVBOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ  
Stanovení krve ve stolici analyzátorem Quikread 101 (pouze 1 vzorek) 200,-
Stanovení CRP analyzátorem Quikread 101 (pokud není hrazeno pojišťovnou) 200,-
Výplach ucha elektrickým vyplachovačem Otodouche 100,-
Přesné stanovení tělesné výšky pomocí Bodysonu (ultrazvukový měřič výšky) 20,-

Odstranění bradavic v místním umrtvení pomocí elektrokauteru (jedno sezení)

 

150,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedený ceník je ceníkem výkonů MUDr. Ivana Minaříka a MUDr. Jany Dupalové.

Pro jednotlivé položky získáte podrobné informace v ordinaci.

Ceník je platný od 1.5.2022

 

 


Kontakt

MUDr. IVAN MINAŘÍK

Korbářova 324
Chrudim II
537 01


tel.: 469 623 776
Volejte prosím jen na toto číslo a jen v pracovní době interní a kardiologické ambulance